پرنده پرید


پرنده پرید
اما شاخه ها از شوق حضورش
هنوز بالا و پایین می شوند!

استادعلیرضا بهرهی
پدرشعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۶+

رودخانه

رودخانه
بستر خاطرات ماهی ها شد
وقتی که شوق باریدن را
از ابرها گرفتند

اردشیر هادوی
https://www.periske.ir

۱۵+

در چشم های تو


در چشم های تو
جایی برای خواب کسی هست؟
من تجربه ی
خواب دریایی ندارم

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۲۱+

سالهاست

سالهاست
جسم خسته ام
طلاق توافقی می خواهد
رضایت نمی دهد جانم

امیداستادنوروزی – دیما
https://www.periske.ir

۲۲+

مادرم که مرد

مادرم که مرد
گلهای چادر نمازش را
به من سپردند
عمریست چشمان من باغبانی می کند

دانیال رحمانیان
https://www.periske.ir

۲۵+

بالهجه ی مهتاب

با لهجه ی مهتاب
چشم خط سیاهت را
به گوش شقایق خواندم
نیلوفری سپید شد

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۸+