نینوا

نینوا

نوا دار شد در شام

وقتی نی اش را

زینب نواخت

 

محمودغلامی

ولادت بانوی نینوا ،شیردخت مولا مبارک

https://www.periske.ir

۲۰+