زهرا فارسی

زهرا فارسی

زهرا فارسی هستم
اهل گیلان _رشت
اواخر شهریور به دنیا امدم.
سال ۴۶
در خانواده ای اصیل ایرانی که اهل
هنر و هنر دوست است بزرگ شدم
پدرم اموزگار بازنشسته و شاعری شناخته شده است۰
کارشناس اسیب شناسی اجتماعی بهزیستی هستم
طبع شاعری و تراوشات ذهنی ازکودکی
در من بود
اما بدلایلی تقدیر و سرنوشت برام طوری
رقم خورد که سالها دنبال علایق ام نبودم
اما ظاهرا طبع شاعری سن و سال نمی شناسد۰و بالاخره فوران کرد۰
بیشتر اشعارم سپید است
که برای اساتید مطرح شهر رشت
خواندم البته درگیلان به اشعار کوتاه
هسا شعر کفته می شود که یکی از بانیان
ان پدرم استاد محمد فارسی است
واکنون با پریسکه واهالی پریسکه اشنا
شدم و البته اقای نعمتی کرفکوهی که جا دارد از ایشان نام ببرم تا حقی بر گردنم نماند و تشریح ایشان از شعر پریسکه و
اینکه ایشان همیشه نسبت اشعار پریسکه و به بانی ان
جناب بهرهی ارادت و تعصب خاصی دارند که ستودنی است
به هرحال شاعر باید همه را دوست بدارد
چون خاصیت هنر چنین است۰

زهرا فارسی شاهد ماه

 

نمونه اشعار زهرا فارسی

(Visited 121 times, 1 visits today)
۰