نجمه امامی

نجمه امامی
اصفهان
کارشناس ارشد ادبیات فارسی
فرهنگی
مدیر مدرسه
مدیر انجمن ادبی
مولف دوکتاب
۱.شش دانگ زمین آشپزخانه شامل پریسکه
۲.دوست دارم به تو بیندیشم اشعار کلاسیک
پس از سالها طبع آزمایی در اشعار کلاسیک
زمستان ۱۳۹۱از طریق دنیای مجازی با وبلاگ انجمن پریسکه سرایان ایران و جناب آقای بهرهی آشنا شدم . و در سال ۱۳۹۳کتاب شش دانگ زمین آشپزخانه را در دفاع از حقوق زنان تالیف نمودم .
در همایش پریسکه های فاطمی سال ۱۳۹۲جزء ده نفر برگزیده ی کشوری گردیدم.
از سال ۱۳۹۳تا کنون در جذب علاقمندان به پریسکه فعالیت نمودم .
در کتاب شش دانگ زمین آشپزخانه از چاپ پریسکه های آیینی و دفاع مقدس خودداری نمودم تا آنها را در کتابی به طور اخص به جاپ برسانم .
پریسکه را دوست دارم .با سرودن پریسکه احساس گنجاندن دریایی در یک قطره یا دنیایی در یک نقطه مرا به درک لذتی متفاوت می رساند.

نجمه امامی

نمونه اشعار نجمه امامی

(Visited 268 times, 1 visits today)
۱+