مقصود حیدریان

 

مقصود حیدریان
در زمستان ۱۳۶۴ هجری خورشیدی در گذر خواجه رواش کابل به دنیا آمد. یک ساله بود که همراه خانواده به زادگاه پدری اش پنجشیر کوچید. تعلیمات ابتدایی را در مدرسه ابتدائیه تنبنه به پایان رساند و در سال ۱۳۸۲ از لیسه عالی سنگانه پنجشیر فارغ شده است. در سال ۱۳۸۴ وارد دانشکده ساینس دانشگاه جوزجان شد و رشته ریاضی را تا مقطع لسانس در دانشگاه مذکور ادامه داد.
در سال ۱۳۸۸ به حیث استاد در تربیه معلم کندز مقرر شد و پس از دوسال خدمت به مؤسسه تربیه معلم پنجشیر تبدیل و اکنون هم به حیث استاد رشته ریاضی در موسسه تربیه معلم پنجشیر مصروف خدمت است .
او نخست غزل کار می کرد بعد ها تمرکز کارش بالای شعر آزاد و بعضاً کوتاهه(پریسکه ) بوده است.
از حیدریان تا هنوز مجموعه ای منتشر نشده، ممکن در آیندۀ نه چندان دور مجموعه ای از شعرهای آزاد و کوتاه وی منتشر شود.

مقصود حیدریان

نمونه اشعار مقصود حیدریان

(Visited 111 times, 1 visits today)
۱+