محمدرضا کیانی

سلام محمدرضا کیانی هستم
زاده زاگرس و افتخار لر بودن دارم
از نوجوانی سپید نویسی میکردم تا شهریور۱۳۹۳با دریای بیکران پریسکه اشنا شدم.و هویت شعری خویش را یافتم
عاشق طبیعت و تاریخ هستم

در دنیای پریسکه بزرگترین افتخارم اشنا شدن با افتخار ایران است کسی که چون چشمه ساران زاگرس زلال است و گوارا حضرت استادعلی رضا بهرهی را میگویم و همچنین دوستان عزیزی چون نوید فلاحی و محمد جلیلوندو سر کاران خانمی چون الهام چعبی و هانیه حسن زاده
زیاده عرضی نیست ارادت دارم خدمت تمام پریسکه سرایان ایران
مانا باشید و سرافراز چون زاگرس استوار

محمدرضا کیانی

نمونه اشعار محمدرضا کیانی

(Visited 261 times, 1 visits today)
۶+