ماه تى تى طباطبایی شمس

ماه تى تى طباطبایی شمس

ماه تى تى طباطبایی شمس

حدودا ۱۰ سالی هست که دست به قلم میبرم

در سبک نیمایی وسپید در جلسات شعری که شرکت میکنم با پریسکه بیشتر آشنا شدم و سعی کردم بیشتر وارد این سبک بشم

بدلیل اینکه برام جذاب و تامل برانگیز بود اولین اثرحقیر بنام بعد ازتو شامل اشعار سپید و چند مورد نمیایی

در نمایشگاه امسال شهر آفتاب رونمایی شد

البته در گروه پریسکه در جوار حضرت والای طبع دوستان بیشتر خواهم آموخت

 

 

نمونه اشعار ماه تى تى طباطبایی شمس

(Visited 332 times, 1 visits today)
۱+