فرهاد سجودی

فرهاد سجودی متولد سال« ۱۳۶۸»کابل است، لیسانس ژورنالیژم دانشگاه بیرونی را دارد.
مدت «۱۰»سال می شود که در زمینه های مختلف شعری و به ویژه در زمینهٔ شعرکوتاه کار می کند و دوسال است که با قالب پریسکه آشنا شده و در این قالب شعر می نویسد.
سجودی در حال حاضر عضویت چندین انجمن ادبی را دارد و هم چنان مسوول انجمن پریسکه سرایان افغانستان است.

فرهاد سجودی

 

نمونه اشعار فرهاد سجودی

(Visited 100 times, 1 visits today)
۱+