صبا حسنوند

صبا حسنوند

 

صبا حسنوند هستم
متولد شهریور ۱۳۷۰

زاده شهر پرشکوه شهر شعرا الشتر،لرستان
ساکن شهریار،تهران

از ۶_۷سالگی با غزلیات شیخ اجل
اشنا شدم
که هرروزبا صدای بیداداستاد شجریان به گوشم میرسید

غم زمانه خورم یا فراق یار کشم
به طاقتی که ندارم کدامین بار کشم

روز به روز علاقه ام به شعر و ادبیات بیشتر میشد به حدی که تا قبل ورود به دبیرستان
اکثر اشعار کتابای درسی رو حفظ بودم.
از ۱۷سالگی با خوندن داستان های صادق هدایت شروع به نوشتن کردم و بیشتر وقتمو صرف نوشتن داستان کوتاه کردم
اماهمچنان دغدغه ی سرودن داشتم.
اولین شعرمو ۱۸سالگی سرودم ی غزل طنز درباره مدرسه ای که دران تحصیل میکردم.
کم کم اشتیاقم به سرودن
بیشتر شد.
دانشگاه رشته ی ادبیات رو انتخاب کردم
و همچنان در حال تحصیلم.
حدود۳ماهه با پریسکه اشنا شدم.

 

 

نمونه اشعار صبا حسنوند

(Visited 856 times, 1 visits today)
۱۰+