شبنم مرادی

شبنم مرادی ۲۴ساله زاده کرمانشاه

شبنم مرادی
شبنم مرادی

من ازقبل آشنایی خاصی با قالب هارانداشتم و دلنوشته می نوشتم اما چندماهی که به نوشتن با قالب های خاص مثل سپید وپریسکه روی اورده ام
در پریسکه میتوان اقیانوسی از نا گفته ها را نوشت

 

نمونه اشعار شبنم مرادی

(Visited 62 times, 1 visits today)
۰