سمانه نجفوند

سمانه نجفوند

سمانه نجفوند هستم اهل خرم آباد
کارشناسی رشته حقوق دارم
علاقه فراوانی به شعرداشته ودارم همیشه عمرحافظ وسعدی ونظامی وفرودسی وهرکس شعری سروده من خوندم وازشعرلذت بردم
برای دل خودم همیشه شعرگفتم ازغزل گرفته تا قصیده
ولی علاقه من شعربه نو بوده
ومدتی باپریسکه آشناشدم واین سبک دوست دارم وان شالله ادامه دنیای شعرمن باپریسکه خواهدگذشت

 

نمونه اشعار سمانه نجفوند

(Visited 270 times, 1 visits today)
۱+