رقیه براتی سده

رقیه براتی سده

 

رقیه براتی سده
متولد۵۹/۶/۱
از اصفهان
از نوجوانی شعر نوشتن را آغاز کردم
شعر نو وسپید کار میکنم

 

نمونه اشعار رقیه براتی سده

(Visited 279 times, 1 visits today)
۴+