راحله جمالیان

 

راحله جمالیان

تیرماه ۱۳۵۰ در کرج متولد شدم و ازدواج ساکن یزدم کرد.
لیسانس ادبیاتم و خانه دار، گاهی به بورس و سهام ناخنک می زنم .
نوشتن را از دوران دبیرستان آغاز کردم و جسته و گریخته گاهی مینوشتم.
یک مدت هم ترانه کار میکردم ،و الان حدود۶ ماه می شود که بطور مداوم دلنوشته و سپید و پریسکه می نویسم
و هنوز کتابی چاپ نکرده ام اما به زودی اقدام خواهم کرد

راحله جمالیان

 

نمونه اشعار راحله جمالیان

(Visited 256 times, 1 visits today)
۰