حسن طزری

حسن طزری متولد ۱۳۳۳  ساکن تهران

شغل ازاد

از نوجوانی به شعر وموسیقی علاقه بسیاری داشتم

واولین باری جدی به شعر روی اوردم

شرکت در جلسه ماهانه در حلقه رندان در حوزه هنری سال۱۳۸۰ بود

تهران بود ومقارن با شروع فعالیت در کار خوشنویسی

وخط ونقاشی بود وسعی داشتم هرکجا جلسه شعر

باشد شرکت کنم ودر جلسه ماهانه شعر طنز شکر خند

با اجرای رضا رفیع شرکت مستمر داشته باشم

وعلاقه مندی من بیشتر می شد ودر جلسات شعر

خوانی جناب کتاب دار وحافظ خوانی جناب فولادی

حضور داشته باشم وبا جناب بهرهی وسبک پریسکه

اشنا شدم وهرکجا که ایشان جلسه داشتند شرکت می کردم ودر این میان از جلسات نقد شعر و ادب نیاوران

وامثال انها هم بی نصیب نبودم واستفاده میکردم

ودر حال حاضر هم هنوز این روند را ادامه می دهم

وخیلی خرسند هستم که درجمع دوستان پریسکه سرا

هستم  وهنوز درس میگیرم

 

حسن طزری

نمونه اشعار حسن طزری

(Visited 105 times, 1 visits today)
۱+