معرفی پریسکه (معین گشتی)

نام شعر
شهرت پریسکه
معنی جرقه آتش
سوسوی آتشم از دل شاعر می آیم با اندیشه اش همراه می‌شوم و در لحظه‌ای ناب میدرخشم.
گرمای‌وجودم‌شاعر را وادار به نوشتن می‌کند که اگر خاموش گردم یافتنم دشوار است‌ باید دوباره برمن بدمد که در این صورت شاید به شکل دیگری در ذهن بنشینم
شاعر را وادار به کم گویی می کنم
تمام حرف هایش را در دو ،سه و نهایتا در چهار فصل یا مصرع باید بنویسد.بیشتر جایز نیست که گُر خواهم گرفت
عاشق موسیقی هستم
باید با ریتم وشعر گونه مرا بنویسد
از ضرب المثل هم خوشم می آید
مهم تر از همه برایم کشف می باشد
باید چیز مهمی در من پیدا شود علاوه بر احساس خوب عمق تفکر برایم مهم است
کشفی که دیگران به آن نرسیده اند‌یا به شکل دیگر رسیده اند
از نقطه چین و علامتهای دیکر خوشم نمی آید
ساده نویسی را دوست دارم
کلمات با معنای ساده آن نوشته شوند ولی محاوره ای نباشد
فعلها کامل نوشته شوند
باورتان می شود گاهی فقط یک فصل دارم ولی معنای چهار فصل را در من می توانی بیابی

نیامده ام در جایگاه اشعار دیگر بنشینم
آمده ام تا در دنیای پر سرعت امروز شعر نوینی باشم برای خواندن، ماندن و درخشیدن

معین گشتی
(Visited 42 times, 1 visits today)
۱+