نشست تخصصی شعرکوتاه – بوشهر اسفند۱۳۹۶
تجلیل از جناب آقای محمد جلیلوند(میم جیم) – پریسکه سرا

۴۴+