دریایی

دریایی
موج میزند در دل ها
اگر بجوشد از لبانت
قطره ای لبخند

علیرضا خسروی
تقدیم به لبخند همیشه سبز پدر شعر عظیم پریسکه
https://www.periske.ir

۲۴+

شب شعر مقاومت

‍ سلام
روز همگی به خیر دوستانی که تمایل به شعرخوانی دراین همایش بزرگ رو دارند لطفا به ادمینهای محترم اعلام بفرمایید تادر برنامه ریزی زمانی مدنظرقرارگیرند.
فقط شعرفلسطین
باتوجه به پخش تلویزیونی درشبکه های داخلی وخارجی صرفاباید شعرباموضوع فلسطین باشد

پریسکه شعر امروز
https://www.periske.ir

۱۸+