پریسکه شعر امروز

بسمه تعالی
پریسکه شعر امروز
بدین وسیله از زحمات دبیرمحترم جشنواره ملی پریسکه های شمال سرکارخانم هانیه حسن زاده و خانواده فرهیخته ایشان وسرکارخانم الهام چعبی همچنین مسئولین فرهنگی شهرفومن، خبرنگاران و اصحاب رسانه به ویژه خبرگزاری وزین تسنیم، هفته نامه ۴دی فومن، هنرمندان و شاعران استان گیلان و تک تک پریسکه سرایان گرامی که با بعد مسافت از استانهای تهران، قم، شیراز، لرستان، کردستان و…خود را به این همایش رساندند کمال تشکر و امتنان را دارم.

علیرضابهرهی

انجمن پریسکه سرایان ایران

۱۳+