آب و آتش

برای فرشته های سانچی

 

آب و آتش

تبانی کردند

تا باد برقصاند

روح بیقرار خاک را

 

امیداستادنوروزی

۲۳+