مهدى صحبتى

مهدی صحبتی

اینجانب
مهدى صحبتى متولد یکم بهمن سال شصت

ساکن تهران هستم

میزان تحصیلات دیپلم ادبیات علوم انسانى

البته پیش دانشگاهى را به اتمام رساندم
اما هرگز در کنکور شرکت نکردم

نحوه ى آشنایى با پریسکه و پریسکه سرایان از طرطق بانو نگار جوان.

 

نمونه اشعار مهدى صحبتى

(Visited 146 times, 1 visits today)
۱+