لیلا مقربی

لیلا مقربی

لیلا مقربی
متولد ۱۳۵۸ اصفهان
لیسانس صنایع دستی دانشگاه هنر تهران
زمینه فعالیتم داستان کوتاه و متن های کوتاه هست
هیچ کتابی چاپ نکردم

 

لیلا مقربی

نمونه اشعار لیلا مقربی

(Visited 358 times, 3 visits today)
۲+