سیمین حجامی

سیمین حجامی

متولد شهر تهران هستم ساکن هلند
مادرم غزلسرا بودن و همیشه با شعر و مثال باهامون حرف میزدن
بیشتر از یک سال است که در دنیای مجازی با شاعرین آشنا شدم
اولین کسی که جرات نوشتن بهم داد
جناب مهدی راد بودن ( شاعر)
و بانو نگار جوان با صبر و دلسوزانه آموزش غزل و سپید و پریسکه را
و این میان با جناب کیانی گرامی آشنا شدم و پریسکه را دنبال میکنم

سیمین حجامی

نمونه اشعار سیمین حجامی

(Visited 124 times, 1 visits today)
۰