سیدحسن حسینی تیل آباد

سیدحسن حسینی تیل آباد
۱۳۶۴.۱۰.۲۴
ساکن استان گلستان
شهرستان آزادشهر.روستای تیل آباد.
کاردانی کامپیوتر نرم‌افزار
عضو هیئت موسس انجمن شعر و ادب صهبا آزادشهر
۵دوره هیئت مدیره و اجرایی انجمن آزادشهر
عضو فعال انجمن حافظ گنبد کاووس
عضو انجمن شعر بیدل مینودشت
عضو انجمن شعر رامیان
شرکت در انجمن شعر مشهد
شرکت در انجمن استان سمنان
عضو فعال انجمن ادبیات داستانی بوستان قلم آزادشهر
و عضو انجمن ادبیات داستانی قلم گنبد کاووس
و عضو انجمن ادبیات داستانی هزار و یک شب رامیان
مدرک ممتاز خوشنویسی از انجمن خوشنویسان ایران
و مقامات کسب شده
نفر برگزیده شعر استان فجر
نفر برگزیده جایزه استانی بامداد قلم رامیان
نفر برگزیده چهارمین کنگره شعر زاگرس که بیش از ۶۵۰ شاعر و ۵۵۰۰ شعر
ادبیات داستانی:
نفر دوم استانی گلستانی قلم
و عضو هیئت اجرایی جشنواره در آزادشهر
نفر برگزیده داستان ده کلمه ای
و چند کنگره کشوری تا مرحله نهایی رفتم و متاسفانه انتخاب نشدم
در بخش نثر ادبی
نفر اول جشنواره کشوری دانشجویی اصفهان
نفر سوم المپیاد دانشجویی نظر اراک
سه گانه سرفصل
در بخش خوشنویسی.
در مقطع خوش
نفر اول جشنواره استانی
نفر دوم شرق استان
و چند دوره برگزیده شهرستان
بیش از ۴دوره فعال کتابخانه در هفته کتاب
جوان نمونه شهرستان آزادشهر
شهروند برگزیده در بخش داستان نویسنده نمونه
نفر دوم مسابقات دانش آموزی شعر استان
نفر اول بخش انشاء نماز دانش آموزی شهرستان
و یک کتاب مجموعه شعر سپید بانام قمر در عقرب انجمن شعر ایران چاپ کرد
دو کتاب شعر در دست چاپ دارم
که مجموعه شعر پریسکه بانام کاجهای موذی. بعد ماه رمضان.منتشر و در تهران رونمایی میشه
با مقدمه استاد بهرهبرداری
مجموعه شعر سپید بانام خانه ما تهران نیست با مقدمه استاد گرانقدر عبدالجبار کاکایی
و دو مجموعه دیگر دارم گردآوری میکنم
یکی پریسکه بانام مثله
و دیگری سپید
شرکت در نمایشگاه های خوشنویسی
اولین نفر بودم که به خانواده بزرگ پریسکه پیوستم.
ساعت اول وقتی تازه ثبت شده بود در مترو با استاد بهرهی آشنا شدم چند تا کار خوندم استاد گفت که این کارم پریسکه است
البته از قبل من کار کوتاه داشتم
شرکت در انجمن های شعر پریسکه همان سالهای اول
و اکنون
فعالیت در وبلاگ پریسکه
و گروه پیشگامان و پریسکه در تلگرام
دو مقاله خدمت استاد بهرهی در باره پریسکه تقدیم کردم

سیدحسن حسینی تیل آباد

 

نمونه اشعار سیدحسن حسینی تیل آباد

(Visited 124 times, 1 visits today)
۲+