راحیل پویان

 


راحیل پویان هستم
متولدشهرگرگان

متاهل هم هستم

یک پسر دارم
اندک ذوق و عشق بسیار به شعر و ادب پارسی با آشنایی من باپریسکه سرایی و معرفی من به پریسکه سرایان به یاری جناب اقای نوید فلاحی موجب شد که به این سبک به صورت جدی تر بپردازم

راحیل پویان

 

نمونه اشعار راحیل پویان

(Visited 340 times, 1 visits today)
۳۰+