پرنده پرید


پرنده پرید
اما شاخه ها از شوق حضورش
هنوز بالا و پایین می شوند!

استادعلیرضا بهرهی
پدرشعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۳+

رودخانه

رودخانه
بستر خاطرات ماهی ها شد
وقتی که شوق باریدن را
از ابرها گرفتند

اردشیر هادوی
https://www.periske.ir

۱۲+

در چشم های تو


در چشم های تو
جایی برای خواب کسی هست؟
من تجربه ی
خواب دریایی ندارم

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۷+

سالهاست

سالهاست
جسم خسته ام
طلاق توافقی می خواهد
رضایت نمی دهد جانم

امیداستادنوروزی – دیما
https://www.periske.ir

۱۹+

مادرم که مرد

مادرم که مرد
گلهای چادر نمازش را
به من سپردند
عمریست چشمان من باغبانی می کند

دانیال رحمانیان
https://www.periske.ir

۲۲+

بالهجه ی مهتاب

با لهجه ی مهتاب
چشم خط سیاهت را
به گوش شقایق خواندم
نیلوفری سپید شد

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۶+

شبیه ستاره ای هستم

شبیه ستاره ای هستم
که سالها قبل خاموش شده است
و تو آنقدر دور شده ای
که قرنها بعد می فهمی

استاد علیرضا بهرهی
پدر شعر پریسکه
https://www.periske.ir

۱۷+